สรรพากร ขยายเวลาหัก ภาษีรายจ่าย ชุดตรวจ ATK 1.5 เท่า ถึง 31 ธ.ค. 65

สรรพากร ขยายเวลาหัก ภาษีรายจ่าย ชุดตรวจ ATK 1.5 เท่า ถึง 31 ธ.ค. 65

สรรพากร ทำการประกาศถึงการขยายระยะเวลาในการหัก ภาษีรายจ่าย สำหรับ ชุดตรวจ ATK เป็นจำนวน 1.5 เท่า ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. ไปจนถึง 31 ธ.ค. 65 สรรพากร, ภาษีรายจ่าย, ชุดตรวจ ATK  – (26 เม.ย. 2565) ครม.อนุมัติหลักการขยายเวลามาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนรายจ่ายค่าซื้อชุดตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง มาหักเป็นรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นอีกเป็นจำนวนร้อยละ 50 (หักได้ 1.5 เท่า) ของรายจ่ายที่จ่ายไปตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

เปิดเผยว่า “คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการขยายเวลามาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนรายจ่ายค่าซื้อชุดตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID – 19 Antigen test self-test kits) สำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีรายจ่ายค่าซื้อชุดตรวจโควิด-19 แบบเร่งด่วน เพื่อใช้สำหรับพนักงานหรือลูกจ้าง มาหักเป็นรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นอีกเป็นจำนวนร้อยละ 50 (หักได้ 1.5 เท่า) ของรายจ่ายที่จ่ายไปตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการสำหรับใช้ตรวจพนักงานหรือลูกจ้างเป็นประจำ”

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวเพิ่มเติมว่า “กระทรวงการคลังโดยกรมสรรพากรตระหนักถึงความสำคัญในการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการได้มีส่วนร่วมกับมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID – 19) และเพื่อให้การแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ จึงได้เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. กำหนดให้ขยายเวลามาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนรายจ่ายค่าซื้อชุดตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเองออกไปอีก จากเดิมที่สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 โดยคาดว่าจะช่วยบรรเทาภาระภาษีแก่ผู้ประกอบการ ทั้งยังช่วยป้องกัน และลดการแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสฟื้นตัวของระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป”

ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ หรือที่ศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) โทร.1161

อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า “สำหรับผู้ที่มีความประสงค์สมัครงานสามารถตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น และยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 หรือกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ฝ่ายจัดส่งไปทำงานไต้หวันและประเทศอื่นๆ ชั้น 12 อาคารสำนักงานประกันสังคม กรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – 9 กันยายน 2565 ในวันและเวลาราชการ

คนละครึ่งเฟส 4 สวัสดิการแห่งรัฐ หมดเขต 30 เม.ย. นี้ สรุปยอดรวมตัวเลข แตะ 7 หมื่นล้านบาท

โฆษกรัฐบาลเผย คนละครึ่งเฟส 4 สวัสดิการแห่งรัฐ สรุปยอดรวมตัวเลข เข้าสู่ 7 หมื่นล้านบาท ชวนใช้สิทธิอีก 5 วันสุดท้ายถึงเสาร์ที่ 30 เมษายน 2565 ขณะที่มีกระแสการต่อเฟส 5 หรือไม่นั้น กระทรวงการคลัง ต้องพิจารณาความจำเป็น ควบคู่การประเมินเศรษฐกิจ “นายกฯ” ย้ำการสร้างงานสร้างอาชีพให้ประชาชนมีรายได้สำคัญที่สุด

อัปเดตล่าสุด วันนี้ 26 เมษายน 2565 โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายธนกร วังบุญคงชนะ เปิดเผยความคืบหน้ายอดตัวเลขค่าใช้จ่ายมาตรการลดภาระค่าครองชีพและฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบของโรคโควิด-19 ของรัฐ ในรอบปีใหม่นี้ 2565 ล่าสุด (ข้อมูล ณ วันที่ 25 เม.ย. 65) ผู้ใช้สิทธิ สะสม รวม 40.94 ล้านคน ยอดใช้จ่าย สะสม รวม 69,694.35 ล้านบาท แบ่งเป็น 1)โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 มีผู้ใช้สิทธิสะสม 26.27 ล้านคน ยอดใช้จ่ายสะสม 61,142.01 ล้านบาท แบ่งเป็นส่วนที่ประชาชนจ่ายสะสม 31,133.45 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่ายสะสม 30,008.57 ล้านบาท 2)

โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตร สวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 4 มีผู้ใช้สิทธิสะสม 13.37 ล้านคน ยอดใช้จ่ายสะสม 7,858.57 ล้านบาท 3) โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 2 มีผู้ใช้สิทธิสะสม 1.30 ล้านคน ยอดใช้จ่ายสะสม 693.77 ล้านบาท ทั้งนี้ ในส่วนของโครงการ คนละครึ่งเฟส 4 (ระยะที่ 4) มีจำนวนผู้ใช้สิทธิครบ 1,200 บาท ประมาณ 12.93 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 49 ของผู้ใช้สิทธิทั้งหมด

ในขณะที่จำนวนผู้ใช้สิทธิใกล้ครบจำนวน 1,200 บาท ประมาณ 10.73 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 41 ของผู้ใช้สิทธิทั้งหมดและยังมีจำนวนผู้ได้รับสิทธิที่ยังไม่ได้เริ่มใช้สิทธิประมาณ 1.2 แสนราย

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีความยินดีที่โครงการคนละครึ่ง เป็นโครงการที่ได้รับความสนใจจากประชาชน เพราะสามารถลดภาระค่าใช้จ่ายได้จริง เกิดผลดีต่อการหมุนเวียนของเงินหลายเท่าตัวแต่ก็เป็นโครงการที่ใช้งบประมาณจำนวนมาก

ส่วนโครงการ คนละครึ่งเฟส 5 จะมีหรือไม่นั้น กระทรวงการคลัง ยังต้องพิจารณาก่อน และไม่ได้พูดถึง คนละเสี้ยว ตามที่มีกระแสข่าว ขณะนี้อยู่ระหว่างการประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจ จากผลกระทบปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ยังต้องพิจารณาว่าจำเป็นหรือไม่ เพราะเป็นมาตรการที่ใช้งบประมาณสูง

“นายกรัฐมนตรี เน้นย้ำให้ความสำคัญกับการสร้างงานสร้างอาชีพ ที่ผ่านมารัฐบาลก็ได้ออกมาตรการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชน เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาเรื่องรายได้ แต่ขณะนี้จากการประเมินสถานการณ์โควิด-19 เริ่มดีขึ้น ประชาชนปรับตัวในการออกมาใช้ชีวิต เศรษฐกิจกำลังขยับเข้าสู่ภาวะปกติ รายรับเริ่มกลับมา

Credit : แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว | แต่งบ้านและสวน | พระเครื่อง | รีวิวกล้องถ่ายรูป